Milk

Pienas ir jo produktai (įskaitant laktozę), išskyrus:
a) išrūgas, naudojamas alkoholio distiliatų, įskaitant žemės ūkio kilmės etilo alkoholį, gamybai;
b) laktitolį;


We use cookies to provide you with a better service. Carry on browsing if you're happy with this, or find out how to manage here.