Sulfurdioxide

Sieros dioksidas ir sulfitai, kurių koncentracija didesnė kaip 10 mg/kg arba 10 mg/l, visame SO 2 skaičiuojami paruoštiems vartoti produktams arba produktams, atgamintiems pagal gamintojų nurodymus;


We use cookies to provide you with a better service. Carry on browsing if you're happy with this, or find out how to manage here.